Microsoft Area

DHCP lý thuyết và ứng dụng
10-09-2014 0 0 0

Phần 1: Lý thuyết DHCP 1) Tại sao phải sử dụng DHCP -Trong một hệ thống mạng các máy tính liên lạc với nhau bằng Protocol TCP/IP do đó các máy tính này phải được cấu hình theo một thông số IP ...

Lab cấu hình routing – Default route
7-09-2014 0 0 0

Cấu hình default route đơn giản nhất  ** Thực hiện trên VMNet1 , nghĩa là cấu hình trên Router R1   Trên Router R1 tạo 1 đường Static Route Interface: VMNet0 Destination: 74.125.45.100 Network Mask: ...

Lab cấu hình Routing – Static Route
27-08-2014 0 0 0

   SƠ ĐỒ CẤU HÌNH ROUTING  PHẦN 1: LAB CẤU HÌNH ROUTING - STATIC ROUTE  [caption id="attachment_4553" align="alignnone" width="660"] so-do-cau-hinh-routing[/caption] Cấu hình Lan Routing Chuẩn bị: Bước 1: Đặt ...

Loạt bài về cấu hình và cài đặt 1 hệ thống mạng trong môi trường Windows Server 2003
18-04-2014 0 0 0

Học web giới thiệu loạt bài cấu hình và cài đặt hệ thống mạng Windows Server 2003   Bài 1: Quản trị Users và Group . Link download lab: http://www.mediafire.com/?jjjwzwmbzz2#1 Link download video kèm ...