Mạng căn bản

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính
20-09-2017 0 0 0

NỘI DUNG Giới thiệu Lịch sử phát triển Kiến trúc mạng (Network Architecture) Các khái niệm cơ bản Các thành phần mạng máy tính Phân loại mạng Các lợi ích và thách thức MỤC ĐÍCH – ...

Khóa học Mạng máy tính (Computer Networks)
20-09-2017 0 0 0

MẠNG MÁY TÍNH (Computer Networks) NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI Chương 3: Mạng cục bộ LAN Chương 4: Mạng diện rộng ...

Phân tích gói tin ICMP
24-04-2014 0 0 0

Gói tin ICMP I. Cấu Trúc Gói Tin ICMP 32 bit đầu tiên(4 byte đầu) của một gói tin ICMP là giống nhau cho mỗi loại thông điệp, nội dung các byte còn lại sẽ lệ thuộc vào trường type và trường code. ...

Computer networking a top-down approach 6th edition
29-01-2014 0 0 0

Mời các bạn edu.com.vn Download tài liệu computer networking a top-down approach 6th edition tại đây [sociallocker]  [button color="red" size="small" ...