CISCO Area

Bài 3 : Giới thiệu các lệnh cấu hình router, switch trong GNS3
27-02-2014 0 0 0

Xin chào các bạn hôm nay học web rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong bài lab số 3 này 2 bài lab trước học web đã hướng dẫn cho các bạn chương trình GNS3 dùng để giả lập chương trình và ...

Bài 2 : Giới thiệu cách nối dây cáp trong GNS3 và cài đặt card mạng ảo
23-02-2014 0 0 0

Xin chào tất cả tất cả các bạn, hôm nay học web rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình học CCNA hôm trước học web đã giới thiệu cho các bạn về cách cài đặt và sử dụng ...

Giới thiệu phần mềm GNS3
22-02-2014 0 0 0

Xin chào các bạn hôm nay học web chúng tôi rất vui khi được giới thiệu cho các bạn bài đầu tiên của chương trình học ccna , để có thể học tốt ccna thì các bạn phải nắm vững những kiến thức ...