Grammar

Grammar

Quán Từ A (an) Và The
18-02-2014 0 0 0

Quán từ a (an) và the 1- a và an an - được dùng: - trước 1 danh từ số ít đếm được bắt đầu bằng 4 nguyên âm (vowel) a, e, i, o - hai bán nguyên âm u, y - các danh từ bắt đầu bằng h câm.   ví dụ:  u ...

Chủ Ngữ – Subject
18-02-2014 0 0 0

CẤU TRÚC CÂU TIẾNG ANH  Subject  + Verb as predicate +  Complement  +  Modifier.  Chủ ngữ        Động từ vị ngữ                tân ngữ                    bổ ngữ 1.1.     Chủ Ngữ ...