Học Soft

Nơi các bạn có thể tìm những bài học về lập trình ứng dụng mới nhất, nhiều nhất

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ASSEMBLY BẰNG EMU8086
28-11-2016 0 0 0

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy một chương trình Assembly trên EMU 8086 chi tiết nhất có thể. Key crack: User:  ISHAAN hoặc glaitm    Key:27R3VDEFYFX4N0VC3FRTQZX ;Viết chương trình hiện ra câu ...

Một số bài tập Hợp Ngữ (Assembler) tham khảo
27-11-2016 0 0 0

Bài 1: Viết chương trình hiện ra câu "Hello Assembly"  .MODEL small .STACK 100h .DATA Message db ‘Hello Assembly!$’ .CODE ProgramStart: Mov    AX,@DATA Mov    DS,AX Mov    DX,OFFSET Message Mov    AH,9 Int       ...

[ASSEMBLY] BÀI 1: NHẬP MÔN ASSEMBLY VỚI HELLO WORD
17-11-2016 0 0 0

Nhập môn Mục đích Làm quen với ngôn ngữ lập trình Assembly Biết cách viết, dịch, chạy và chẩn lỗi (debug) một vài chương trình đơn giản Tóm tắt lý thuyết Hợp ngữ (assembler) là ngôn ngữ bậc ...

Mô hình hướng đối tượng trong java
9-05-2014 0 0 0

Một bài tâp căn bản về mô hình hướng đối tượng trong Java 1) Viết theo mô hình hướng đối tượng 2) Sử dụng đối tượng mới Vector của Java thay thế ArrayList 3) Viết các chức năng thêm, xóa, ...

Tổng hợp nâng cao về hướng đối tượng
8-05-2014 0 0 0

Bài tập sử dụng kiến thức tổng hợp nâng cao về hướng đối tượng 1) Thiết kế  giao diện 2) Interface 3) ArrayList 4) Đa hình 5) Tính hướng đối tượng Và đây là 1 bài tập demo các chức năng trong ...

Quản lý sinh viên sử dụng đọc/ghi file trong java
3-05-2014 0 0 0

Thông tin về thí sinh gồm: Mã thí sinh, Họ tên, Ngày sinh, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3 và Tổng điểm.Viết chương trình thực hiện các chức năng sau:1.Nhập thêm thí sinhNhập thông tin về thí ...

Đọc ghi file trong java
29-04-2014 0 0 0

Học web tiếp tục giới thiệu 1 kĩ thuật rất quan trọng trong các ngôn ngữ lập trình và Java là đọc ghi file trong Java Ghi File FileOutputStream fos= new FileOutputStream( nameOfFileToBeWrittenTo );PrintWriter pw= new ...

[Bài 1] Kiểu dữ liệu cơ sở trong java
22-04-2014 0 0 0

Kiểu dữ liệu cơ sở trong java        Chào các bạn!!! Hôm nay, mình sẽ viết bài đầu tiên về java: [Bài 1] Kiểu dữ liệu cơ sở trong java. Ở bài đầu tiên này mình sẽ giới thiệu về kiểu dữ ...

Bài tập lập trình service tính toán 2 số bằng UDP
17-04-2014 0 0 0

Học web giới thiệu tiếp tục bài tập lập trình service tính toán 2 số bằng UDP  Code trên server /* *tinh tong 2 so a + b gui tu CLient len server * tren Client can tao 2 goi gui 2 so a va b , va tao 1 goi de nhan 1 ket ...

Sử dụng một số tính chất hướng đối tượng nâng cao trong lập trình Quản lý khách sạn
16-04-2014 0 0 0

Tiếp tục hôm nay hocweb giới thiệu cho các bạn 1 số kiến thức về lập trình Windows Form trên ngôn ngữ C#. Trên đây có sử dụng một số tính chất hướng đối tượng nâng cao và Đây là 1 số kiến ...