Học tin học

Chia sẽ kiến thức về học tin học như Word, Excel, Access, Kiến trúc máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Phân tích thiết kế hệ thống, Cơ sỡ dữ liệu …

Ôn thi chứng chỉ B tin học quốc gia
8-04-2014 0 0 0

Ôn thi chứng chỉ B tin học quốc gia Video có kèm voice bài tập access căn bản của dịch vụ cộng đồng cung cấp Phần 1: Giới thiệu về Access http://www.mediafire.com/?0sag2h2g3gvwyuy Phần 2: Một số kiến ...