Speaking

Speaking

Những Câu Chúc Tết Bằng Tiếng Anh Hay
13-02-2014 0 0 0

Những câu chúc Tết bằng tiếng Anh hay Học trước để tết năm sau chúc nha…^^ 1. May all your new year wishes come true (Chúc mọi điều ước năm mới của bạn đều thành sự thật ) 2. Best/Warmest wishes for a ...