Học PHP và MySQL

Học PHP và MySQL từ cơ bản đến nâng cao

Thuật toán phân trang trong PHP
28-03-2017 0 0 0

1. Ý tưởng thuật toán phân trang Trường hợp 1: Phân trang cho bảng tin tức và tổng số records là 1000. Yêu cầu phân trang với mỗi trang 10 records. Với trường hợp này ta có tổng số trang là 1000 / 10 = ...

[PHP nâng cao] Bài 5: Tính đa hình trong PHP
23-02-2017 0 0 0

1. Tính đa hình là gì? Tính đa hình trong php hay còn gọi là tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng là sự đa hình của mỗi hành động cụ thể ở những đối tượng khác nhau. Ví dụ hành ...

[PHP nâng cao] Bài 4: Tính kế thừa trong PHP
23-02-2017 0 0 0

Tính kế thừa trong php là một trong ba tính chất quan trọng của lập trình hướng đối tượng, nó đòi hỏi sự logic về phân tích các đối tượng trong phần mềm để từ đó đưa ra những mô hình ...

Bài 5: Câu lệnh điều khiển trong PHP
14-02-2017 0 0 0

Qua bài học trước học web giới thiệu về cách sử dụng các toán tử trong PHP gồm toán tử so sánh, toán tử quan hệ, toán tử hằng,... qua bài học này học web tiếp tục giới thiệu bài học quan ...

Bài 4: Toán tử trong PHP
14-02-2017 0 0 0

Bài học trước nói về "Các kiểu dữ liệu và phạm vi biến trong PHP" trong bài hôm nay học web giới thiệu bài viết về các toán tử trong PHP, các toán tử số học, so sánh, logic, logic, gán, điều ...

Bài 3: Các kiểu dữ liệu và phạm vi biến trong PHP
14-02-2017 0 0 0

Qua bài ta đã biết các khai báo hằng và biến trong PHP, qua bài 3 này chúng ta sẽ tìm hiểu vềcác kiểu dữ liệu trong PHP và phạm vi biến. PHP có tổng cộng tám loại dữ liệu được sử dụng cho ...

Bài 2: Cú pháp khai báo PHP, sử dụng hằng và biến
14-02-2017 0 0 0

Học web giới thiệu bài 2  khai báo hằng và biến trong php và những điểm giống nhau và khác nhau với các ngôn ngữ khác Cú pháp và ngữ nghĩa các hàm của PHP cũng tương tự như hầu hết các ngôn ...

Bài 1:Tổng quan về mô hình mvc cách thức hoạt động và sử dụng
13-09-2014 0 0 0

Xin chào các bạn hôm nay học web xin được giới thiệu cho các bạn về cấu trúc mô hình và cách thức hoạt động của mô hình mvc trong php , bài này sẽ giúp cho các bạn có thể định nghĩa được thế ...

Kĩ thuật xử lý giỏ hàng
5-07-2014 0 0 0

Hôm nay học web sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 phần trong bài tập Kĩ thuật xử lý giỏ hàng sử dụng session. Giao diện bài tập này như sau:  Ta bắt đầu xây dựng giao diện cho bài tập này Ta chia ...

Hướng dẫn PHP nâng cao
13-06-2014 0 0 0

Hướng dẫn PHP nâng cao Chủ đề 01: Tổ chức phát triển website: Tổ chức file, media, layout, lưu trữ và bảo vệ code, các vấn đề khi định dạng trang. Chủ đề 02: Thu thập các loại thông tin từ ...