DHCP lý thuyết và ứng dụng

Phần 1: Lý thuyết DHCP

1) Tại sao phải sử dụng DHCP

-Trong một hệ thống mạng các máy tính liên lạc với nhau bằng Protocol TCP/IP do đó các máy tính này phải được cấu hình theo một thông số IP nhất định.
-Một hệ thống mạng thông thường khoảng 20-30 máy tính trở xuống thì việc đặt địa chỉ IP có thể thực hiện bằng tay nhưng nếu có nhiều hơn 30 máy tính thì việc cấu hình thủ công như vậy gặp rất nhiều vấn đề:
+Cấu hình cùng lúc cho nhiều máy có thể dẫn đến sai sót như: trùng địa chỉ IP giữa các máy tính,sai các thông tin về Default Getway ,Prefrred DNS…
+Tốn công bảo trì và nâng cấp hệ thống : Vd có sự thay đổi thông số về DG hoặc Preffered DNS , lắp đặt thêm nhiều máy tính mới..
-Để khác phục những nhược điểm trên bạn có thể triển khai dịch vụ có tên là DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol).Dịch vụ này có năng cấp phát một cách tự động tất cả các thông số về địa chỉ IP cho những máy tính tham gia vào hệ thống mạng.

2) Qui trình cấp phát IP của hệ thống mạng sử dụng dịch vụ DHCP:

Qui trình này diễn ra trong 4 bước:
+Bước 1:
Các máy tính Client sau khi cấu hình xin địa chỉ IP động từ DHCP server (Obtain an IP Address Automatically) thì lần đầu tiên tham gia hệ thống mạng nó sẽ dùng tín hiệu Broardcast phát ra gói tin DHCP Discover.Nội dung gói tin yêu cầu cung cấp các thông số về địa chỉ IP cho chính mình từ DHCP server mà Client này sẽ sử dụng khi tham gia vào hệ thống mạng.
Nếu Client không liên lạc được với DHCP Server thì sau 4 lần truy vấn không thành công nó sẽ tự phát sinh ra 1 địa chỉ IP riêng cho chính mình nằm trong dãy 169.254.0.1 đến 169.254.255.254 dùng để liên lạc tạm thời.Và Client vẫn duy trì việc phát tín hiệu Broardcast sau mỗi 5 phút để xin cấp IP từ DHCP Server.
+Bước 2:
DHCP server sau khi nhận được gói tin Discover từ Client,nó sẽ trả lời cho Client bằng cách Broadcast gói tin DHCP Offer.Gói tin này xác nhận nó là DHCP Server và đưa lời đề nghị sẽ cấp cho Client những thông số IP nhất định.
+Bước 3:
Nếu nhận được gói tin DHCP Offer,Client Broardcast trả ngược cho Server gói tin DHCP Request xác nhận thông tin về mình và yêu cầu cấp các thông số IP cho mình.Do trong hệ thống mạng có thể có nhiều DHCP Server nên khi Broadcast gói tin DHCP Request Client,cũng sẽ kèm theo những thông số nhận biết về Server mà mình chọn để xin IP.Từ đó các DHCP khác sẽ rút lại gói tin Offer và để dành cho Client khác.
+Bước 4:
Nhận được lời chấp nhận từ máy Client,DHCP Server ngay lập tức gởi gói tin DHCP ACK (Acknowledgment) Đây chính là những thông số cấu hình địa chỉ IP mà DHCP Server đã đề nghị với Client ngay từ đầu.
DHCP Server lúc này cũng có thể gởi gói tin DHCP ACK nhưng cũng có thể gởi gói tin DHCP NAK (Negative Acknowledgment) nếu lời đề nghị lúc đầu không chính xác nữa hoặc thông số IP đó đã có máy tính khác sử dụng.Và dĩ nhiên Client phải bắt dầu lại qui trình xin cấp IP.
Lưu ý:
+Qui trình xin,cấp phát IP giữa DHCP Client và DHCP Server tín hiệu truyền đi là tín hiệu Broadcast.
+Vì là tín hiệu Broadcast nên không thể đi qua Router.Do đó DHCP Server chúng ta cấu hình hiện tại chỉ có thể cấp thông số IP cho Client mà nó nhận gói tin DHCP Discover.

DHCP_SERVER

DHCP_SERVER