Lab cấu hình Routing – Static Route

 

 SƠ ĐỒ CẤU HÌNH ROUTING 

PHẦN 1: LAB CẤU HÌNH ROUTING – STATIC ROUTE 

so-do-cau-hinh-routing

so-do-cau-hinh-routing

  1. Cấu hình Lan Routing

Chuẩn bị:

Bước 1: Đặt địa chỉ IP cho các network (VMNet2, VMNet 0 và VMNet 3)

cau hinh ip

 

Bước 2: Kiểm tra bảng Routing Table ở 2 router R 1 và R 2 không thấy các net của nhau

 

routing-table

routing-table

Bước 3: Ping từ PC A  qua PC B thấy Request Time Out

 test ping lan 1

test ping lan 1

 

  1. Cấu hình Static Route cho Router R1 và Router R2

 

** Làm trên cả 2 Router R1 và R2.

Bước 1: Mở Routing and Remote Access. Vào Start / Programs / Administrative Tools / Routing and Remote Access

 

routing-access

routing-access

 

Bước 2: Enable chức năng Routing and Remote Access. Right Click vào PC số máy (local) . Chọn Configure and Enable Routing and Remote Access

 

bat routing remote access

bat routing remote access

 

Bước 3:

Hộp thoại Welcome bấm Next. 

 

+ Trong Routing and Remote Access Server Setup Wizard / Configuration

Chọn option Custom Configuration

 

custom-configuration

custom-configuration

 + Trong phần Custom Configuration chọn Option : Lan Routing

 

lan-routing

lan-routing

+ Hộp thoại Finish nhấn Next

 +Start Services . Nhấn Yes

 

** Cấu hình Static Router trên Router R1

Trên PCName bung dấu “+” IP Routing . Right Click  vào Static Route chọn New Static Routes

 

static-route

static-route

 + Hộp thoại Static Route xuất hiện.

  • Interface: VMNet0
  • Destination: 172.16.17.0
  • Network Mask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.0.34

Sau đó nhấn Ok

 + Kiểm tra lại xem trong Routing Table của R 1 đã có net đó chưa. Right click vào Static Route chọn Show IP Routing Table

 show-ip-routing

show-ip-routing

  

ket qua show-ip-routing-table

ket qua show-ip-routing-table

** Cấu hình Static Router trên Router R2

+ Right Click Static Route / New Static Route

  • Interface: VMNet0
  • Destination: 172.16.13.0
  • Network Mask: 255.255.255.0
  • Gateway: 192.168.0.33

 

static-route-R2

static-route-R2

  

+ Trên Router R 1, ping tới Router R2 và PC B thấy thông mạng

 + Tương tự trên máy PC A ping tới R2 và PC B thấy thông mạng

 + PC B ping tới R1 và PC A cũng thông mạng

 + Kiểm tra lại nếu trên Router R2 không có đường static route mới tạo thì R1 vẫn ping thông mạng. Nhưng PC A không liên lạc được