Lab cấu hình routing – Default route

Cấu hình default route đơn giản nhất 

** Thực hiện trên VMNet1 , nghĩa là cấu hình trên Router R1

 

Trên Router R1 tạo 1 đường Static Route

  • Interface: VMNet0
  • Destination: 74.125.45.100
  • Network Mask: 255.255.255.255
  • Gateway: 192.168.0.222 (IP ADSL)

 

cấu hình 1 route

+ Test lại thấy trên máy R1 đã vào được trang web http://74.125.45.100 là trang google.com

vao duoc google

+ Trên Router R1 tạo 1 đường default route để Router R1 có thể ra bất kì trang web nào.

  • Interface: VMNet0
  • Destination: 0.0.0.0
  • Network Mask: 0.0.0.0
  • Gateway: 192.168.0.222

 

cau hinh defaualt route

cau hinh defaualt route

vao duoc trang web

 

 

** Kiểm tra lại thấy máy PC A không ra Internet được dù trên Router R1 đã làm đường default route

vao duoc trang web

[avatar user=”hocweb” size=”medium” align=”left” link=”http://edu.com.vn”]default route[/avatar]