Top lập trình android

Top lập trình android hiện có 4 bài đăng

ListView trong Android
15-10-2016 0 0 0

LISTVIEW TRONG ANDROID Khi lập trình Android, với một ứng dụng đơn giản, thì chắc hẳn làm gì đi nữa thì phải "đụng" tới ListView. ListView là một dạng hiển thị dữ liệu rất rất phổ biến trên ...

SQLite và cách thêm dữ liệu
7-08-2016 0 0 0

THÊM DỮ LIỆU TRONG SQLITE SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần Server, không cần cấu hình và nhỏ gọn (Nguồn: Wikipedia). Cơ sở dữ liệu ...

Cơ sở dữ liệu trên Android
31-07-2016 0 0 0

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ANDROID Cơ sở dữ liệu (Database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công ...

Máy tính Android được thiết kế thế nào ?
25-07-2016 0 0 0

THIẾT KẾ MÁY TÍNH ANDROID Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng. ...