Cơ sở dữ liệu trên Android

CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ANDROID

Cơ sở dữ liệu (Database) được hiểu theo cách định nghĩa kiểu kĩ thuật thì nó là một tập hợp thông tin có cấu trúc. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường dùng trong công nghệ thông tin và nó thường được hiểu rõ hơn dưới dạng một tập hợp liên kết các dữ liệu, thường đủ lớn để lưu trên một thiết bị lưu trữ như đĩa hay băng. Dữ liệu này được duy trì dưới dạng một tập hợp các tập tin trong hệ điều hành hay được lưu trữ trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.(Nguồn: Wikipedia)

Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng.

may-tinh-android-0

 

Mục lục bài viết:

1. Tạo một project từ Android Studio

2. Tiến hành thiết kế giao diện chương trình

3. Tạo cơ sở dữ liệu

1. Tạo một project từ Android Studio

Để tạo một project, ta mở Android Studio lên và chọn Start a new Android Studio project

cơ sở dữ liệu android 0

Đặt tên cho project (Application name) và chọn đường dẫn lưu project (Project location).

cơ sở dữ liệu android 1

Chọn cấu hình thiết bị chạy ứng dụng. Tại đây ta lưu ý Minimum SDK, có nghĩa là cấu hình tối thiểu để chạy ứng dụng. Gỉa sử ta chọn phiên bản Andoird 5.0, thì những thiết bị có sử dụng phiên bản Andoird dưới 5.0 sẽ không chạy được ứng dụng. Vì vậy, ta nên để mặc định và chọn Next.

cơ sở dữ liệu android 2

Chọn Activity cho project. Một project sẽ có ít nhất một Activity, tương ứng với một màn hình mà ta hoạt động. Ở đây, ta chọn Empty Activity để khởi tạo một Activity trống. Và chọn Next.

cơ sở dữ liệu android 3

Đặt tên cho Activity, mặc định là Main Activity và nhấn Finish.

cơ sở dữ liệu android 4

2. Tiến hành thiết giao diện chương trình

Để tạo một ứng dụng Android, việc đầu tiên ta cần thiết kế giao diện chương trình.

3. Tạo cơ sở dữ liệu trong Android

Ta tiến hành tạo một class riêng có tên Database. Class này kế thừa từ SQLiteHelper đã được Android hỗ trợ. Từ đó, ta sẽ cấu hình hai hàm đặc trưng của một database (onCreateonUpgrade) và hàm khởi tạo Database.

Ngoài ra, bài viết sẽ hướng dẫn cách ghi database (*.db) vừa được tạo, và đọc cơ sở dữ liệu đó bằng SQLiteManager trên trình duyệt Firefox. Để hiểu rõ hơn bài viết, mời các bạn xem video bên dưới.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết !