PhotoMath: Giải quyết các phương trình tuyến tính và phân số Sử dụng máy ảnh của bạn

Số học đơn giản là dễ dàng, đủ; cộng, trừ, nhân, chia. Bạn có thể làm điều đó trên một máy tính cơ bản.Thêm dấu ngoặc đơn để trộn và bạn phải nhớ đó để giải quyết chúng. Nó vẫn không-thể với một máy tính bình thường. Bây giờ nghĩ phương trình tuyến tính trong một biến không biết hoặc phân số. Nếu bạn chưa thực hiện rất nhiều của toán học thời gian gần đây, bạn có lẽ sẽ là choppy tại một số điều này. PhotoMath là một ứng dụng iOS miễn phí mà tôi có thể đã được hưởng lợi từ trong năm học của tôi. Đây là một ứng dụng có thể giải quyết các vấn đề toán học đơn giản bằng cách quét chúng với máy ảnh của bạn và nó cho thấy bạn các bước cá nhân dẫn đến giải pháp đó. Ứng dụng này là không chính xác sẽ giúp bạn ace có bằng cấp cao về Toán học nhưng nếu bạn có con người có được bài tập về nhà môn Toán, các ứng dụng có thể là một hữu ích trong việc giúp đỡ các em học. Hiện nay, các ứng dụng chỉ có thể quét các vấn đề đã được in và không viết tay. Nó có thể giải quyết các hoạt động, phân số, số thập phân, phương trình cơ bản số học tuyến tính trong một biến chưa biết, và một số chức năng logarit.

 

Fire các ứng dụng lên và điểm nó vào phương trình mà bạn muốn giải quyết. Bạn có thể điều chỉnh các khu vực tập trung. Chấm xuất hiện trên các phương trình như các ứng dụng đọc nó và câu trả lời sẽ xuất hiện trên màn hình như một lớp phủ. Tập bước để xem như thế nào phương trình đã được giải quyết.Nếu các ứng dụng đang gặp khó khăn khi đọc các phương trình, sử dụng các nút ở phía dưới để bật đèn flash trên.

PhotoMathPhotoMath

 

Các bước có thể được minh họa trên nhiều hơn một màn hình . Bạn có thể quay trở lại để xem những vấn đề gần đây được giải quyết bằng cách khai thác các nút menu ở dưới cùng của chế độ xem ảnh. Tap vào nút mũi tên để xem các phương trình giải quyết trước đó. Tất cả các vấn đề được giải quyết có thể được nhớ lại.

 PhotoMathPhotoMathChúng tôi đã thử các ứng dụng trên các phương trình đơn giản và các phần phân đoạn hơi phức tạp liên quan đến một hoạt động underoot. Trong tất cả các bài kiểm tra, các ứng dụng đã cho chúng tôi kết quả chính xác với vấn đề duy nhất là mất bao lâu để đọc các phương trình. Xem xét rằng chúng tôi đã phá vỡ các quy tắc bằng cách chỉ nó ở một phương trình trên màn hình thay vì một in trên giấy, đó là một cái gì đó có thể được bỏ qua. Ứng dụng này là tuyệt vời và tôi thực sự có thể sử dụng nó để làm các công việc nhà của tôi trở lại trường học.