Tìm kiếm và chuyển sang một Tab Mới Bằng Voice Command trong Chrome

Tìm kiếm và chuyển sang một Tab Mới Bằng Voice Command trong Chrome

Tích hợp tìm kiếm bằng giọng nói đến Chrome nhiều thời gian trước đây và nó là một tưới xuống phiên bản cơ bản tuyệt vời của Google Now. Một trong những sự khác nhau giữa Google Now và Voice Search trên Chrome là Google Bây giờ có thể khởi chạy các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn trong khi tìm kiếm bằng giọng nói chỉ đơn giản là những gì tên của nó ngụ ý nó là không có hỗ trợ cho bất kỳ chức năng trình duyệt khác.Tabs boardtabs-board1 là một phần mở rộng Chrome giúp bạn chuyển đổi giữa các tab đang mở trong một cửa sổ. Nó cũng cho phép bạn tìm kiếm các tab bằng một lệnh bằng giọng nói đó là những gì đặt nó ngoài các phần mở rộng quản lý tab khác. Cả hai tìm kiếm bằng giọng nói và những đường chuyển đổi tab có thể được mở ra với một phím tắt mà người dùng có thể tùy chỉnh. Bạn có thể tìm kiếm các tab với một trong hai lệnh thoại hoặc bạn có thể tìm kiếm và chọn chúng bằng cách sử dụng chuột. Mở rộng danh sách các tab mở trong một lớp phủ ở dưới cùng của Chrome.

Tabs board cho biết thêm một nút bên cạnh thanh URL mà bạn có thể chọn ngôn ngữ và tùy chỉnh các phím tắt.

Tabs board

 tab_group

Nhấn Ctrl + Shift + A để mở lớp phủ mà sẽ liệt kê tất cả các tab. Mỗi tab có một hình ảnh thu nhỏ và bạn có thể nhấp vào hình thu nhỏ để chuyển sang tab tương ứng. Lớp phủ có một thanh tìm kiếm mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm các tab và một nút mic mà bạn có thể sử dụng để gọi tìm kiếm bằng giọng nói nếu bạn không muốn nhấn phím tắt Voice Search.

tab_group

Để đưa lên tìm kiếm bằng giọng nói, nhấn Ctrl + Shift + B và nói tên của trang web bạn muốn chuyển sang. Hãy nhớ rằng các trang web phải được mở trong một tab đã. Phần mở rộng xác định những trang web bạn muốn và chọn nó của chúng tôi cho bạn từ các tab khác. Bạn vẫn phải click vào tab để chuyển sang trang web. Nếu bạn có các trang web mở trong hai hoặc nhiều tab, phần mở rộng sẽ kéo cả hai lên và bạn có thể chọn một trong những bạn muốn chuyển sang.

tab-group-voice-search

 

Ngoài việc có thể chuyển sang một tab khác nhau, bạn cũng có thể đóng một tab từ nút đóng ở góc trên bên phải của hình ảnh thu nhỏ của nó. Bỏ lớp phủ, bạn chỉ cần nhấn phím tắt mà bạn sử dụng để đưa nó lên. Để ‘nghe’ lệnh bằng giọng nói của bạn, phần mở rộng sẽ yêu cầu truy cập vào mic của bạn. Thật không may, nó không nhớ rằng bạn đã cho phép nó truy cập và mỗi lần bạn thực hiện tìm kiếm bằng giọng nói, bạn sẽ phải cung cấp cho nó cho phép một lần nữa. Điều này là bởi đến nay, thiếu sót lớn nhất của phần mở rộng. Nó nhận ra lệnh bằng giọng nói một cách chính xác và có ít hoặc không có sự chậm trễ.

Install Tabs Board From The Chrome Web Store