Tăng giảm kích thước hình bằng Icecream Image Resizer

Các công cụ thay đổi kích thước hình ảnh cho các máy tính để bàn là về phổ biến như thời tiết và chụp ảnh các ứng dụng cho thiết bị di động. Nó đi đến một điểm rằng trừ khi một ứng dụng đi kèm với một chú hề tung hứng rực kiếm, bạn sẽ không để có thể phân biệt nó với những người khác. Kem Image Resizer là một ứng dụng miễn phí Windows thay đổi kích thước hình ảnh và trong khi nó không đi kèm với một chú hề, nó đi kèm với kích thước hình ảnh cài sẵn giúp bạn thay đổi kích thước hình ảnh cho một mục đích cụ thể tức là gửi nó như một file đính kèm email hoặc sử dụng nó như Facebook của bạn bao gồm hình ảnh. Thêm vào đó là đó là giao diện rất gọn gàng và chúng tôi có một ứng dụng thay đổi kích thước hình ảnh mà bạn không cần phải ép buộc mình để sử dụng.

Không cần phải nói rằng một giao diện đẹp đóng một vai trò quan trọng trong hay không, bạn quyết định sử dụng một ứng dụng lâu dài, hoặc có hoặc không nó sẽ trở thành một yêu thích máy tính để bàn. Kem Image Resizer không thất vọng trong đó liên quan, đó là quảng cáo miễn phí và cũng được thiết kế. Bạn có thể thêm một hình ảnh đơn hoặc toàn bộ thư mục để thay đổi kích thước hình ảnh trong đó, với số lượng lớn.

ImageResizer
ImageResizer
 

Một khi bạn đã thêm một hình ảnh hoặc một thư mục, chọn kích thước bạn muốn thay đổi kích thước. Các cài đặt trước có thể được chọn từ hồ sơ thả xuống hoặc bạn có thể nhập một kích thước tùy chỉnh. Đây cũng là nơi bạn sẽ thấy vấn đề đầu tiên với các ứng dụng; nó nói bạn có thể chỉ định cả hai chiều rộng và chiều cao của hình ảnh thay đổi kích cỡ của bạn, nhưng đó không phải là có thể mà không cắt xén một hình ảnh mà Icecream Image Resizer không làm được. Bạn phải tự bỏ chọn hoặc là rộng hoặc tham số Chiều cao trước khi bạn tiến hành.

kích thước

Ứng dụng có thể tiết kiệm đầu ra để cùng một thư mục, giữ lại hình ảnh ban đầu, hoặc lưu nó vào một thư mục mới. Bạn có thể chọn thư mục đầu ra từ Save To thả xuống. Thư mục đầu ra và ngôn ngữ có thể được quản lý từ các thiết lập của ứng dụng.

thiết lập ImageResizer

 

Những gì chúng tôi thích về ứng dụng này, ngoài giao diện, cài đặt trước là kích thước và những hành động nhỏ tinh tế này thường được dùng cho các cấp như thanh toán bù trừ hàng đợi của hình ảnh, mở tập tin hoặc thư mục cuối cùng đã được thay đổi kích cỡ, và cũng nói với người sử dụng những gì kích thước của hình ảnh mới sẽ có trên đĩa.

ImageResizer-settings
Có gì không tuyệt vời như vậy về nó là là không nhớ thư mục cuối cùng bạn sử dụng sau khi nó được đóng lại và sau đó khởi động lại như vậy nên người dùng sẽ phải điều hướng đến thư mục liên tục. Ứng dụng này cũng cần phải sửa chữa kiểm tra mặc định cho chiều rộng và chiều cao mà nói với người sử dụng mà cả các kích thước của một hình ảnh có thể được thay đổi. Nó hoặc là một lỗi hay một lời hứa sai.