Quản lý truy cập URL bằng phần mềm WebAllow 3.25

Bạn có thể hoàn toàn quản lý sự truy cập vào các trang web của con em mình bằng một phần mềm đơn giản và gọn nhẹ. Có thể block một số trang web để đảm bảo an toàn. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn quản lý truy cập URL bằng phần mềm WebAllow 3.25.

Bạn muốn rằng con mình truy cập vào các trang web không click vào các link quảng cáo để tránh lừa đảo, bạn không muốn con mình truy cập vào các trang độc hại thì đây là phần mềm gọn nhẹ, đơn giản để thực hiện điều đó.

1

 

Bạn cũng lo lắng rằng con bạn thay vì làm bài tập về nhà thì ngồi lướt Internet hoặc chat trên Facebook thì bạn dùng phần mềm này và Block all URLs except allowed tránh sự truy cập của con em mình.

Bạn có thể đặt password cho phần mềm này và yên tâm rằng nó sẽ không bị xóa bởi con của bạn.

2

 

Link download: tại đây (dung lượng 2 MB)

Chúc bạn thành công!