Các trang web tạo website miễn phí

Các trang web tạo website miễn phí

1. Microsoft Windows Live Space
2. AOL People Connection (http://peopleconnection.aol.com/journals )

Dịch vụ Blogspot của Google Hỗ trợ tên miền riêng
Dịch vụ Sites của Google Hỗ trợ dung lượng lên đến 200MB
Dịch vụ Pages của Google Hỗ trợ dung lượng 100MB
Dịch vụ của Yola Nhiều ứng dụng web 2.0 cao cấp
Dịch vụ tạo Flash web miễn phí cá nhân của Glogster Free Flash web rất đẹp
Dịch vụ của WordPress Hỗ trợ Theme của WordPress
Dịch vụ của SOSBlog Tạo Blog miễn phí như Blogger
Dịch vụ Free website Flash chuyên nghieeph của WIX Làm web Flash miễn phí
Dịch vụ tạo website chuyên nghiệp của Webs Tên miền tenban.webs.com
Dịch vụ của WEEBLY Tạo một trang web miễn phí & Blog
Dịch vụ của JIMDO Làm cho trang web riêng của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng với Jimdo!
Dịch vụ của Hpage Hỗ trợ dung lượng lên tới 300MB, tạo free web nhanh chưa đến 2 phút
Dịch vụ của Webstarts Có thể add tên miền riêng name.com
Dịch vụ của Tripod.Lycos Dịch vụ webfree ra đời từ rất sớm và khá lâu đời
Dịch vụ của Scountswebsite Free Scouts
Dịch vụ của N.NU Website có domain cực ngắn, temp cực chuyên nghiệp bằng WordPress đẹp, rất hay và đáng dùng thử
Dịch vụ của BIZ.LY Miễn phí 50MB, 1000MB bandwith, free domain name.biz.ly khá đẹp
Dịch vụ của Devhub Dịch vụ web miễn phí khá chuyên nghiệp
Dịch vụ của Mosite CMS Flash miễn phí chuyên nghiệp
Dịch vụ của Eteamz Dịch vụ web miễn phí khá tốt
Dịch vụ của My.opera Dịch vụ Free Blog đã quá quen thuộc và nổi tiếng
Dịch vụ của Yahoo Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Tumblr Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Livejournal Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Youblog Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Bravejournal Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Thoughts Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Blogcatalog Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Posterous Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Nabble Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này
Dịch vụ của Blog Chưa dùng thử nên chưa có nhận xét cho Dịch vụ của bên này