Top lỗi cài đặt Avast trên Windows 8

Top lỗi cài đặt Avast trên Windows 8 hiện có 1 bài đăng

Lỗi cài đặt Avast trên Windows 8
28-12-2013 0 0 0

Windows 8 là một hệ điều hành mới nên một số phần mềm sẽ không tương thích và xung đột với nó. Đối với Avast thì một số trường hợp sẽ gây lỗi màn hình đen không xuất hiện Start Screen ...