Top Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng Trên Android

Top Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng Trên Android hiện có 1 bài đăng

Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng Trên Android
13-02-2014 0 0 0

Mình xin tiếp tục hướng dẫn phần Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng trên Android.  Đầu tiên các bạn kéo thả vào 1 button. Tiếp theo là tạo 1 thư mục ''anim" trong thư mục "res", trong thư mục "anim" tạo 1 file ...