Top Cryptocurrency

Top Cryptocurrency hiện có 1 bài đăng

Air Asia sẽ không đứng ngoài cuộc chơi Cryptocurrency
17-03-2018 0 0 0

Air Asia hãng hàng không giá rẻ ở Đông Nam Á đang xem xét về việc ICO ( Initial Coin Offering) như là một phần trong kế hoạch thúc đẩy các dịch vụ tài chính của mình. Tony Fernandes, Giám đốc điều ...