Ôn thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Ôn thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Video có kèm voice bài tập access căn bản của dịch vụ cộng đồng cung cấp

Phần 1: Giới thiệu về Access

http://www.mediafire.com/?0sag2h2g3gvwyuy

Phần 2: Một số kiến thức cơ bản của access – Tạo bảng, chỉnh sửa dữ liệu và relationship

http://www.mediafire.com/?nhq71hc20hl2jf4

Phần 3: Các control trong VBA

http://www.mediafire.com/?7z5wwm8z3y27l0c

Phần 4: Các command trong VBA

http://www.mediafire.com/?3ovqatdwkysoe9y

Video toàn tập bài giảng ôn thi CCQGB – ACCESS – trường đại học khoa học tự nhiên

http://www.mediafire.com/?02i98d15ubs5t

Video bài tập chứng chỉ B do bạn Huỳnh Đăng cung cấp 

Bài 1: Tạo form ds môn học và tạo nút tới, lùi, đầu, cuối

http://www.mediafire.com/?6xl1bn794n69hf6

Bài 2: Tiếp bài 1 thêm nút thêm, xóa, sửa

http://www.mediafire.com/?5ufu04jx1qwj645

Bài 3: Thêm vào 1 dạng Listbox — kết hợp thêm, xóa, sửa

http://www.mediafire.com/?ruz9zni872zeg4k

Bài 4:  Tạo report — tạo list box dạng tab

http://www.mediafire.com/?ohc7osoc225q546