Traffic để SEO chia làm bao nhiêu loại

trafTheo mình tìm hiểu thì traffic được phân chia thành 4 loại Traffic để SEO cơ bản:

? Referral Traffic (lượng truy cập qua các trang giới thiệu)

? Social Traffic (truy cập từ mạng xã hội)

? Direct Traffic (lượng truy cập trực tiếp váo trang)

? Organic Search Traffic (truy cập từ kết quả tìm kiếm tự nhiên)

Mình cũng hiểu thêm một chút traffic để SEO như thế này không biết có đúng hay không:

Traffic để SEO

? Organic Search Traffic: Có tỉ lệ thuân với Domain authority vì chỉ khi có được sự uy tín trong mắt google thì mới có nhiều người dùng truy cập từ kết quả tìm kiếm tự nhiên & chắc chắn một điều rằng sẽ họ sẽ click và tương tác trên trang của mình cũng nhiều. Tóm lại là các cái mục này là mấy bạn seoer đang cày cuốc ngày đêm để đạt được những con số cao hơn.

? Referral Traffic: Chính là việc đi backlink forum diễn đàn các bạn vẫn hay làm khi người ta click vào những từ khóa trong bài viết ấy rồi redirect qua money site chính là một   Referral Traffic

Tương tự như thế với các mạng xã hôi và các website khác!!