[Học SEO web]Tổng hợp các cách lấy backlink từ các trang có page rank cao

Page rank cao

1. Lấy baclink từ trang PR cao http://orcid.org

2. Lấy baclink từ trang PR cao http://web.archive.org

3. Lấy baclink từ trang PR cao http://reddit.com

4. Lấy baclink từ trang PR cao http://ted.com

5. Lấy baclink từ trang PR cao http://Purevolume.com

6. Lấy baclink từ trang PR cao http://openstreetmap.org

7. Lấy baclink từ trang PR cao http://community.us.playstation.com/

8. Lấy baclink từ trang PR cao http://centos.org

9 Lấy baclink từ trang PR cao http://issuu.com

10. Lấy baclink từ trang PR cao http://mnn.com

11. Lấy baclink từ trang PR cao http://qype.co.uk

12. Lấy baclink từ trang PR cao  http://www.xml-sitemaps.com – Nhớ comment lấy backlink nofollow

13. Lấy baclink từ trang PR cao http://polldaddy.com

14. Lấy baclink từ trang PR cao http://blog.yam.com

15. Cách lấy backlink PR8 Dofollow Của Bing Blog http://www.bing.com/blogs/webmaster/f/12248.aspx

16. Cách lấy backlink PR8 Dofollow Của Blogger http://blogger.com

17. Cách lấy backlink PR8 Dofollow Của Pinterest  http://pinterest.com

18. Tạo Backlink Dofollow Pr9 Tại http://Moodle.org

19. Lấy Blacklink Dofollow PR9 Trên http://disqus.com

20. Tạo backlink PR8 dofollow tại http://espn.go.com

21. Tạo Backlink Dofollow PR8 ngon tại http://idealist.org

22. Tạo Backlink  http://photobucket.com PR7 Dofollow

23. Cách Lấy backlink PR7 Dofollow tại http://network.nature.com

24. Hướng Dẫn Lấy backlink PR Cao Dofollow Từ http://zootemplate.com PR8

25. Lấy backlink PR Cao nofollow tại http://stumbleupon.com PR8.

26. Cách Lấy backlink PR Cao Từ http://folkd.com PR6 Dofollow

27. Cách Lấy backlink PR8 Dofollow http://Tại ohloh.net