Tạo trang fanpage, shop bán hàng trên facebook

Tạo trang fanpage, shop bán hàng trên facebook

 


Truy cập facebook tạo tài khoản đăng nhập, sau khi đăng nhập facebook ta sẽ tạo fanpage.

 tao fanpage 

Chúng ta có thể chọn lựa các loại hình như fanpage dành cho công ty, doanh nghiệp, cánhân, hay thương hiệu sản phẩm

 tao nganh nghe


Sau khi đã chọn lựa xong ta ta chọn các mụcvà thong tin nhãn hiệu.

Thiết lập: thông tin, ảnh đại diện…..và lưu thông tin.

 

Sau khi thiết lập tất cả các mục xong trang fanpage sẽ xuất hiện( vd: www.facebook.com/linhkienvt), các bạn nhớ thêm ảnh đại diện và ảnh bìa

Ta có thể đăng bài viết cho các sản phẩm và mời bạn bè tham gia vào trang fanpage của bãn

 

 

Sau khi tạo xong trang fanpage ta tiến hành tạo shop trên facebook

 

Vào trang www.social.newsoft.vn để đăng kí ứng dụng trên facebook cho phép bán hàng trên fanpage facebook. Check vào fanpage sử dụng

 

 

 

 

Sau khi hoàn tất các bược trên trang bán hàng tren fanpage facebook sẽ xuất hiện. Ta có thể cập nhật thong tin cho trang như: ảnh đại diện, ảnh bìa, địa chỉ và số điện thoại…)

 

 

 

 

 

Tiếp theo ta tạo danh mục bán hàng cho trang bán hàng trên facebook( ta vào quản lý danh mục)

 

Sau khi đã tạo danh mục bán hàng ta thêm sản phẩm

 

 

Sau khi hoàn tất ta có trang shop bán hàng trên fanpage facebook như sau:

 

Ta có thể post trang web lên trang facebook của mình mời tất cả bạn bè vào tham gia trang shop. Hiện tại shop bán hàng của minh trên facebooklà: www.facebook.com/linhkienvt