Top tài nguyên ứng dụng

Top tài nguyên ứng dụng hiện có 1 bài đăng

Android cơ bản: [Bài 5] Tìm hiểu tài nguyên ứng dụng 1
11-09-2014 0 0 0

Chào các bạn! Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về tài nguyên ứng dụng hình ảnh trong Android. Đầu tiên chúng ta cần phải biết thư mục lưu trữ tài nguyên, định dạng và cách truy xuất ra sao. Và ...