Top simplexml

Top simplexml hiện có 1 bài đăng

[PHP nâng cao]Hướng dẫn sử dụng SimpleXML trong PHP
6-03-2014 0 0 0

Xin chào các bạn! Hôm nay edu.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SimpleXML để đọc file XML trong PHP. SimpleXML SimpleXML giúp việc đọc XML như là 1 đối tượng trong PHP và ngược lại. SimpleXML đọc ...