Top php nâng cao

Top php nâng cao hiện có 2 bài đăng

[PHP nâng cao]Hướng dẫn sử dụng SimpleXML trong PHP
6-03-2014 0 0 0

Xin chào các bạn! Hôm nay edu.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SimpleXML để đọc file XML trong PHP. SimpleXML SimpleXML giúp việc đọc XML như là 1 đối tượng trong PHP và ngược lại. SimpleXML đọc ...

[PHP nâng cao]Một Ví dụ hướng đối tượng trong PHP cụ thể
22-02-2014 0 0 0

Hôm nay edu.com.vn tiếp tục chia sẽ  1 ví dụ hướng đối tượng trong PHP . Nội dung là xây dựng các chức năng cho bảng thể loại trong bài tập thiết kế web tin tức như thêm, xóa, sửa và show bảng ...