Top hướng đối tượng trong PHP

Top hướng đối tượng trong PHP hiện có 1 bài đăng

[PHP nâng cao]Một Ví dụ hướng đối tượng trong PHP cụ thể
22-02-2014 0 0 0

Hôm nay edu.com.vn tiếp tục chia sẽ  1 ví dụ hướng đối tượng trong PHP . Nội dung là xây dựng các chức năng cho bảng thể loại trong bài tập thiết kế web tin tức như thêm, xóa, sửa và show bảng ...