PHP nâng cao

PHP nâng cao chủ yếu tập trung các kiến thức quan trọng nhất của lập trình web bằng ngôn ngữ PHP. PHP nâng cao nhắm vào đối tượng đã có kiến thức PHP cơ bản, tập trung vào lập trình hướng đối tượng và các kĩ thuật lập trình nâng cao để xử lý ở server và client

[PHP nâng cao]Một Ví dụ hướng đối tượng trong PHP cụ thể
22-02-2014 0 0 0

Hôm nay edu.com.vn tiếp tục chia sẽ  1 ví dụ hướng đối tượng trong PHP . Nội dung là xây dựng các chức năng cho bảng thể loại trong bài tập thiết kế web tin tức như thêm, xóa, sửa và show bảng ...