Dân tình đang sôi sục về thuật toán mới Penguin 4.0 của Google

THÔNG TIN MỚI VỀ THUẬT TOÁN PENGUIN 4.0

———————————-
Penguin là gì?
———————————-

Theo Adam Stetzer, Google lần đầu tiên tung ra bản cập nhật Penguin vào tháng 4 năm 2012 để bắt các trang web spam. Cụ thể là những người sử dụng các chương trình liên kết để thao túng bảng xếp hạng tìm kiếm.

Penguin cơ bản là săn các Inorganic link (tạm gọi là liên kết ngoại lai), những người mua hoặc đặt liên kết chỉ vì lợi ích của việc cải thiện thứ hạng tìm kiếm.

Trước khi Penguin tung ra, các liên kết xấu chỉ đơn giản là giảm giá trị và cần phải được thay thế nhằm khôi phục thứ hạng tìm kiếm.

thuật toán Penguin 4.0

Nhưng theo Chuck Price, sau Penguin được tung ra, các liên kết xấu trở nên ‘nguy hiểm’, buộc phải kiểm tra liên kết và loại bỏ hay từ chối liên kết spam và làm mới Penguin thường được yêu cầu trước khi nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu phục hồi. Điều này có thể mất một thời gian.

Rất may đây là một trong những gì đề cập trong bản cập nhật ngày hôm nay …
———————————————
Những gì mong đợi từ Penguin 4.0
———————————————

Các cải tiến sau là những yêu cầu hàng đầu của quản trị web với Google:

Penguin đang chạy real-time ( NGHĨA LÀ SAO? XEM TIẾP TIP KẾ TIẾP)

Như đã nói trước đó, danh sách các trang bị ảnh hưởng bởi Penguin đã được chỉ định làm mới cùng một lúc.

Theo Google…

“Một khi một quản trị web cải thiện đáng kể trang web của họ và sự hiện diện của nó trên Internet, rất nhiều thuật toán của Google sẽ đi vào xem xét rất nhanh, nhưng một số thuật toán khác như Penguin, cần được làm mới.”

Nhưng bây giờ, dữ liệu Penguin đã được làm mới trong thời gian thực, do đó bất kỳ thay đổi nào được thực hiện ngay sau khi các trang bị ảnh hưởng đã được thu thập và lập chỉ mục.

Google cũng nói rằng sẽ không bình luận về việc làm mới trong tương lai.
——————————————-
Penguin bây giờ sẽ chi tiết hơn
——————————————-
Penguin hiện tại giảm giá trị spam bằng cách điều chỉnh bảng xếp hạng dựa trên dấu hiệu spam liên kết, chứ không ảnh hưởng đến thứ hạng của toàn bộ trang web.

Vì vậy, nhiều hình phạt sẽ được chuyển đến một trang cụ thể chứ không phải là toàn bộ website, mà có vẻ là công bằng hơn nhiều trong thời gian dài.

Một số phương pháp và cách làm SEO đúng khi thuật toán Penguin 4.0 cập nhật là:

Một số điều cần tránh:
– sPAM link, backlink (ko tăng đột biến trong 1 ngày)
-Không nên mua link hay trao đổi link.
– Không nên có nhiều liên kết trên toàn site.
– Không dùng link ẩn, liên kết ẩn hay văn bản ẩn.
– Thời gian lưu lại web của người dùng
– Thời gian thực Bots gg ghé thăm web
– Nội dung cần tươi mới và bổ ích với người dùng.