Top Penguin 4.0

Top Penguin 4.0 hiện có 1 bài đăng

Dân tình đang sôi sục về thuật toán mới Penguin 4.0 của Google
28-09-2016 0 0 0

THÔNG TIN MỚI VỀ THUẬT TOÁN PENGUIN 4.0 ---------------------------------- Penguin là gì? ---------------------------------- Theo Adam Stetzer, Google lần đầu tiên tung ra bản cập nhật Penguin vào tháng 4 năm 2012 để ...