Bóc phốt dịch vụ đi backlink EDU với chỉ số DR>60 khủng trên Fivver và Lizon , BHW

Sự thật về cách đi backlink EDU của nước ngoài với chỉ số DR khủng

Bước 1 vào link sau đây để đăng ký:

http://www.revistaiiqb.usac.edu.gt/index.php/revista_cientifica/user/register.

cach di backlink profile edu - 1

Bước 2: Các bạn nên chọn view trang web ra ngôn ngữ tiếng việt cho dễ đăng ký hơn.

cach di backlink profile EDU - 2

Bước 3: Tiến hành đăng ký tài khoản EDU Premium

cach di backlink profile EDU - 3

Bước 4: Chèn nội dung mô tả profile bằng đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, sau đó chèn link về web.
Lưu ý bước này các a/e có thể chèn nội dung tiếng Việt nhưng không khuyến khích

cach di backlink profile EDU - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoạn nội dung tiếng Anh mọi người có thể tham khảo

Greetings! I am Jason. I am the new guy so I appreciate all the help I can get.
I listen to mostly Heavy metal, but enjoy all music. I recently married in December to my 
Girlfriend 
of 5 years. On a more personal note, I am an enthusiastic environmentalist. I am pretty outgoing 
and love working with other people. Thanks for checking out my profile. 
My website about Blog Lam Me Click Here

Hình ảnh đăng ký EDU thành công

Cach di backlink profile EDU khung - 5

Bước 5: Check mail và verify tài khoản

 

Kết quả ra link EDU ngon lành:

http://www.revistaiiqb.usac.edu.gt/index.php/revista_cientifica/user/viewPublicProfile/9218

Bài viết còn sơ sài là kiến thức share cho các a/e trong Group EDU Premium của mình. Các bác nào đã biết xin chém nhẹ tay nhé. Mọi thắc mắc xin bình luận ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp trong khả năng của mình.

Share lại a/e Tổng hợp >30 EDU DR>50 của group mình.

#	Referring Domain Rating	Ahrefs Rank
1	ifesp.edu.br	58	298933
2	cklk.edu.vn	14	12796984
3	upd.edu.ph	72	68597
4	gonzaga.edu	75	29377
5	uco.edu.co	52	587215
6	binghamton.edu	80	12485
7	ukw.edu.pl	70	98735
8	icesi.edu.co	72	62341
9	ufersa.edu.br	61	230633
10	itm.edu.co	51	634209
11	ucc.edu.co	60	242907
12	pw.edu.pl	79	13231
13	esap.edu.co	57	321779
14	unm.edu	85	4097
15	unimagdalena.edu.co	54	452541
16	icsi.edu	74	42634
17	upr.edu	74	36258
18	unr.edu.ar	72	68651
19	indiana.edu	89	1532
20	pitt.edu	88	2173
21	udea.edu.co	75	35821
22	carthage.edu	70	102309
23	iu.edu	86	3645
24	iupui.edu	82	7645
25	uncg.edu	79	15510
26	wayne.edu	82	6950
27	uai.edu.ar	56	381140
28	cfi.edu.vn	28	4556507
29	huse.edu.vn	37	1940819