Cách xử lý website bị tụt top qua đợt cập nhật của google tháng 8

Dành cho các ông bị tụt ngày 1/8 vài cách để xử lý.

Vấn đề 1 – Với nội dung
– Nguyên nhân:
+ Xử lý nội dung mỏng
+ Xử lý nội dung trùng lặp
+ Xử lý nội dung không chuyên sâu.
– Cách xử lý:
B1: Dùng http://urlprofiler.com quét lại nội dung trang
B2: Dùng https://www.link-assistant.com/website-auditor/ để lọc nội dung traffic thấp.
B3: Backup & Xoá thẳng nội dung mỏng và trùng lặp và traffic kém.
B4: Phân tích những “trang trước đó top” trong Search Console xem truy vấn của người dùng ( như hình dưới )
B5: Viết lại bài chuyên sâu dựa theo nhu cầu của người dùng đã phân tích được.

Vấn đề 2 – Với link
– Nguyên nhân:
+ Link không tự nhiên.
+ Hệ thống hẹo hết
– Cách xử lý:
B1: Dùng Ahrefs và Search console để lấy dữ liệu link.
B2: Dùng http://urlprofiler.com quét link đã lấy.
B3: Lựa chọn những loại link trong file tải từ URLprofile.
+ Low
+ Suspect
+ Unnatural
B4: Dùng công cụ Disavow link ( file disavow bằng tệp txt ).

Vấn đề 3 – Trải nghiệm người dùng
– Nguyên nhân:
+ Banner quảng cáo chèn hết cả màn hình.
+ Khiến người dùng quay lại bảng xếp hạng tìm nội dung khác.
+ Không tìm được điều cần tìm.
– Cách xử lý:
B1: Cài đặt tracking internal link & cuộn trang – tag manager.
B2: Xem luồng hành vi người dùng trong Google Analytics.
B3: Dùng addon “Page Analytics” xem bản đồ nhiệt hành vi người dùng
B4: Dùng “metrica.yandex.com” để xem video hành vi người dùng
B5: Tái cấu trúc lại trang web.

P/s: tôi nói sơ qua, còn nhiều vấn đề nữa, Google khuyên các bạn kiểm toán 1 cách tổng thể để xử lý hết chứ ko phải 1 vài vấn đề mà xong.