Viết Content Chuyên Cho Lĩnh Vực Dược Phẩm

Bước 1: Tìm hiểu thông tin
Để bài viết của bạn tốt cho người dùng thì việc tìm hiểu thông tin cần rất kĩ lưỡng, chất lượng và rõ ràng, không mông lung hời hợt,… Việc tìm hiểu thông tin và cách viết kĩ còn định hình tính chất chuyên gia của người viết.

Bước 2: Tiêu đề thu hút
Tiêu đề là bước vô cùng quan trọng, bởi tiêu đề quyết định đến 90% người đọc có vào bài viết của bạn và đọc hay không ? Ở đây bạn nên chú ý đến việc dùng tiêu đền bằng số, hoặc thay chủ thể vào 200 tiêu đề có sẵn trên mạng,…. ( Có nói kĩ trong clip )

Bước 3: Nội dung bài viết
Sau khi khách bị thu hút bởi tiêu đề thì việc tiếp theo đến nội dung bài viết của bạn. Nội dung này cần phải giải quyết được vấn đề mà tiêu đề đã nêu ra. Lưu ý ở quá trình này là bài viết cần phải chi tiết, chia ra từng bước rõ ràng, dùng ngôn từ diễn đạt đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện,..

Bước 4: Chuyên gia, nhiệt tình, và kêu gọi hành động.
Tới được bước 4 bạn đã có 1 bài viết thực sự chuyên gia và thực sự hữu ích. Nhưng mà phải để khách hàng hiểu được bạn thực sự là chuyên gia. Ở đây thường dùng quy trình 3 A,B,C

A) Tạo tính chuyên gia bằng các câu nói như: Tổng kết lại thì, túm lại thì, dù gì thì gì,….
B) Kêu gọi hành động: Ở đây chủ yếu là kêu gọi khách hàng tìm chuyên gia, hoặc kêu họi khách hàng tìm người hiểu được các bước điều trị,….( chốt lại là kêu khách hàng liên lạc )
C) Thể hiện sự nhiệt tình : Ở đây có thể dùng các yếu tố như: chuyên gia hỗ trợ 24/7, hoặc bác sĩ A, đang trực điện thoại bạn có thể liên lạc bất cứ lúc nào