Cách SEO Youtube lên đỉnh nhanh chóng và 1 số mẹo cần biết

Mọi người xem không hiểu hay chưa làm được cứ ib thẳng nhé! mình sẽ cố gắng check ib từng người..
Đây là danh sách triệu thành viên trên G+: https://drive.google.com/…/0B2ICbimzQcxGaFVNOUstR0ZTZkk/view
Nguồn Reup phim nhật: http://video.9tsu.com/
http://youtubetvdoramadouga.blog111.fc2.com/
http://m06.pandora.tv/
http://youtubeowaraitv.blog32.fc2.com/blog-category-184.html
http://search.pandora.tv/
http://kino.vn/
Phim cũ https://www.yify-torrent.org/years/2015-1991/
Phim nga: http://www.phimnga.net/
Nguồn Group nước ngoài https://www.dropbox.com/s/wugpvus2fkla8qo/1.txt?dl=0
Cách lấy Thumbail cả kênh: http://toolyoutube.com/videochannel.php

Cách kiểm tra YTB có phải reup không

http://tubeplus.fbtarget.com/youtube/search?q=Balls+for+Kids+Children+Toddlers+Games+room+with+Spiderman+Kinder+Joy+and+Lollipops&channelId&playlistId&relevanceLanguage&videoDimension=any&videoDuration=any&order=relevance&maxResults&publishedBefore&publishedAfter&videoLicense=any&regionCode&safeSearch=none#net