Hướng dẫn sử dụng YouSCAM Mini, YouSCAM Max

 

Hướng dẫn sử dụng youscam mini youscam max - 1
01: Sau mỗi lần trình duyệt khởi động lại, sẽ có 1 ip mới
My IP: 191.96.249.110
My IP: 144.217.60.239

Bước 1: Vào phần add on của trình duyệt như trong hình sau:

hướng dẫn sử dụng youscam mini youscam max - 2

02: Cài đặt thời gian cho trình duyệt tự động khởi động lại
Nhập số phút dự kiến cho mỗi phiên

Hướng dẫn sử dụng youscam mini, youscam max - 3

03: Cài đặt nguồn truy cập

Truy cập vào plugin Smart Referer như hình sau

Hướng dẫn sử dụng youscam mini, youscam max - 5
– nguồn truy cập có thể là trực tiếp
lựa chọn send nothing as referer

Hướng dẫn sử dụng youscam mini, youscam max - 4

– hoặc nguồn truy cập từ tìm kiếm
++ https://www.youtube.com/results?search_query=từ+khóa+cần+seo
lựa chọn use user given referer

– hoặc nguồn truy cập từ trang chủ
++ https://www.youtube.com/
lựa chọn use user given referer

04: Cài đặt trình duyệt truy cập

Hướng dẫn sử dụng youscam mini, youscam max - 6
– trình duyệt có thể là thiết bị di động
++ các phần như android, ios, winphone khi đó trình duyệt là thiết bị di động
++ tốc độ tải video ở thiết bị di động sẽ nhanh hơn, nhưng không có quảng cáo

– trình duyệt có thể là máy tính để bàn
++ các phần như windows, mac, linux khi đó trình duyệt sẽ là máy tính để bàn
++ chỉ cần dùng lựa chọn đầu tiên, random thì mỗi lần khởi động lại sẽ có 1 thiết bị khác nhau

Hướng dẫn sử dụng youscam mini, youscam max - 8

05: Cài đặt video xem, và từ khóa tự động tìm kiếm
– Cài đặt ở phần homepage

Hướng dẫn sử dụng youscam mini, youscam max - 9

Hướng dẫn sử dụng youscam mini, youscam max - 10
mặc định sẽ là: https://www.youtube.com/watch?v=5muZLlDJKt0
sửa lại: https://m.youtube.com/watch?v=5muZLlDJKt0&autoplay=1
sửa lại tham số thêm &autoplay=1 | https://m.youtube.com/results?search_query=tu+khoa+tim+kiem
tổng quát: url_video | url_tìm_kiếm
(ngăn cách nhau bằng dấu | có 2 dấu cách 2 bên ==))

Lưu ý: từ khóa tìm kiếm ở url tự động tìm kiếm
phải khác với từ khóa seo ở phần nguồn giới thiệu
thường thì từ khóa tự động tìm kiếm nên là từ khóa dài để cho video của mình ở trang số 01 trên youtube
còn từ khóa seo ở nguồn giới thiệu thì nên là từ khóa ngắn hơn