Nghề marketing có từ lúc nào

NGHỀ MARKETING ĐÃ CÓ TỪ XƯA…???
——————-
Tình cờ xem lại một bộ phim xưa, phát hiện ra có lẽ nghề Marketing đã có từ lâu đời.
Không phải vua hay hoàng tộc, cũng không phải dân thường mà là những tên nịnh thần. Đó là những chuyên viên marketing chuyên nghiệp.Trên tường thiên văn, dưới thông địa lý.

Nghề marketing có từ lúc nào - 1
****Chuyện kể rằng****
Một tên quốc sư muốn cháu mình làm Phò Mã để thêm bè kết cánh. Ông ta tự thấy trong 3 vị Công chúa hiện tại, Đại Công chúa là có quyền lực nhất, lòng dạ cũng không tốt, cho nên Đại Công chúa là người thích hợp để cháu ông ta làm Phò Mã.
Ông ta cũng xác định ngay, võ công cao cường hơn cháu mình chỉ có tướng quân Cao hiện tại. Nhưng ông quan sát thấy người tướng quân này không có lòng yêu thích với đại công chúa.
Ông ta lại xác định được các đối thủ khác sẽ không đạt bằng trình độ của cháu mình.
Cho nên chỉ cần tỷ võ kén Phò Mã, việc cháu ông ta trở thành Phò mã chỉ còn là chuyện đêm tối chờ trời sáng.
Tuy nhiên, người cháu vẫn còn một thắc mắc. Đúng là bản thân mình có lợi thế nhưng làm sao để thuyết phục Đức Vua đồng ý tổ chức chiêu quân.
Ông nịnh thần gật cười
……………….
Ngày hôm sau, ông ta đến cung Vua và trình bày rằng:
– Tối qua thần đếm sao, phát hiện phương bắc địa không địa động, lưỡng tinh nhập nhiêu, còn phương nam truyền tinh hà la lưỡng tinh chiếu hầu. Cộng thêm hỏa tinh, ly tinh nhập tạo chính giữa ngay đỉnh hoàng cung. Nên hoàng cung có nhiều chuyện không may. Bây giờ chỉ cần chiêu quân cho công chúa, dùng lành hóa dữ, chỉ có như vậy, mọi khí xui đều tự khắc biến mất
Lúc này Đức Vua mới hỏi Hoàng Hậu thấy thế nào. Hoàng Hậu cho rằng việc nịnh thần này nói cũng đúng.
…..kết quả câu chuyện…tất nhiên là đám cưới!!!

Nghề marketing có từ lúc nào - 2

P/s: Một người trước khi muốn bán được món hàng của chính mình, trước hết cần tìm hiểu những điểm mạnh, điểm yếu trong hàng hóa của chính mình (trình độ võ công của cháu mình), xác định đối tượng khách hàng tiềm năng và khách hàng mục tiêu (Đức Vua và Đại Công chúa).
—-> Cuối cùng trình bày ý tưởng. Trong các ý tưởng đưa ra có những ý tưởng hoàn toàn thuộc về lĩnh vực chuyên môn của chính người đó. Mục đích làm người nghe chỉ hiểu mà không rõ, lại càng cảm thấy tin tưởng nhiều hơn nữa về ưu điểm của phương án mà người bán đưa ra —>Một yếu tố nhẹ tác động bên ngoài, dù vô tình hay cố ý (lời Hoàng Hậu) cũng dẫn đến quyết định mua hàng (tổ chức kén phò mã)
Cho nên phải chăng muốn làm một MKT giỏi, bạn nên trở thành một ông Nịnh Thần giỏi