Cách mua domain hết hạn có chỉ số SEO tốt làm PBN

Một số Cách mua domain hết hạn có chỉ số SEO tốt làm PBN ít nhất phải có :

domain hết hạn có chỉ số SEO tốt
1)TF > 9,
2)DA > 15
3) Xem domains có index hay không( có index)
nếu không đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì nó không đáng để mình mua. Có thể đặt chỉ tiêu là DA > 20 cũng được nhưng sẽ phải tốn thời gian tìm kiếm hơn.
4) Nên nhớ : tỉ lệ CF không được lớn gấp 2 lần TF ( tuyệt vời)
5) Tỉ lệ referring domains và IP nên là tỉ lệ 1:1 hoặc 1:2 với TF. ( tuyệt vời)
6) Các anchor text đi tới phải là tên thương hiệu hoặc là link trần ( http://abc.com, www.abc.com, abc.com – vd thế) (tuyệt luôn)
7) Check trên wayback machine coi xem trước đó trang này là về lĩnh vực gì. ( tuyệt vời)
8) sau khi biết nó thuộc lĩnh vực gì thì coi xem các backlinks của nó có cùng lĩnh vực hay không. ( tuyệt vời)
9) Nhớ coi tất cả các năm của web, nếu nó chỉ cần thay đổi sang lĩnh vực khác thì bỏ ngay ( nghĩa là đã có người từng mua lại rồi) ( tuyệt vời)