Khắc phục lỗi IDM nhanh chóng và hiệu quả

Thời gian gần đây khi dùng IDM thường hay bị một thông báo hiện lên báo rằng “IDM WAS REGISTERED WITH A FAKE SERIAL NUMBER”. Mặc dù tắt đi và IDM vẫn sử dụng bình thường. Tuy nhiên cứ vài phút thì nó lại hiện lên làm người dùng rất bực. Bài viết này sẽ chỉ bạn cách khắc phục lỗi IDM nhanh chóng và hiệu quả.

Sau khi mệt mỏi cố gắng gỡ bỏ, cài lại, rồi lại gỡ bỏ triệt để bằng Iobit Uninstaller 3 để cài lại những vẫn không thấy tiến triển. Sau nhiều nỗi lực thì cuối cùng cũng đã sửa được và không thấy hiển thị lại thông báo khó chịu này nữa.

1

 

*Cách khắc phục:

Bước 1: Bạn mở phải host tại “C:\windows\system32\drivers\etc\hosts” và thêm vào 2 dòng sau:

127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 184.173.188.104

Bước 2: Vào thư mục cài IDM (C:\Program Files\Internet Download Manage đối với 32 bit, C:\Program Files(x86)\Internet Download Manage đối với 64 bit), tìm và xóa file “IDMGrHlp.exe” đi.

2

Bước 3: Ở thư mục cài IDM, tìm và tạo một bản sao của file “idmBroker.exe” sau đó đổi tên bản sao đó thành “IDMGrHlp.exe” (tên của file xóa ở bước 2).

3

Bước 4: Tắt IDM và khởi động lại IDM.

Chúc các bạn thành công!