Cách Lưu tự động và phục hồi thông tin – MS WORD 2010

Các tính năng lưu tự động và phục hồi thông tin của MS WORD có ích trong nhiều tình huống và nó tượng trưng “ một cuộc sống tiết kiệm “.Bạn có thể hiểu các thiết lập mặc định của MS WORD dùng để lưu tài liệu của bạn sau 10 phút để phục hồi tự động.

Nếu bạn bị mất thông tin trong khi làm việc thì bạn cần phải phục hồi thông tin và càng thuận tiện hơn là lưu tự động điều có trong  MS Word 2010.

Bạn muốn giảm thời gian và muốn MS WORD  lưu các tài liệu thường xuyên hơn thì bạn chỉ cần tiến hành những bước sau đây thì có thể lưu tự động và phục hồi thông tin.

+ Bước 1: chọn File -> chọn Options

MSWordOptions_thumb

cách vào lưu tự động và phục thông tin

+  Save -> chọn Save AutoRecover (thay đổi thời gian mà bạn muốn )

AutoRecoveryWord2010

lưu tự động và phục hồi thông tin

 

Bây giờ tài liệu của bạn sẽ được tự động lưu sau khi số quy định của phút.

Lưu ý: Cài đặt này có thể được áp dụng cho Excel 2010 và PowerPoint 2010 là tốt.