Top khắc phục lỗi IDM nhanh chóng và hiệu quả

Top khắc phục lỗi IDM nhanh chóng và hiệu quả hiện có 1 bài đăng

Khắc phục lỗi IDM nhanh chóng và hiệu quả
4-03-2014 0 0 0

Thời gian gần đây khi dùng IDM thường hay bị một thông báo hiện lên báo rằng "IDM WAS REGISTERED WITH A FAKE SERIAL NUMBER". Mặc dù tắt đi và IDM vẫn sử dụng bình thường. Tuy nhiên cứ vài phút thì nó ...