Chèn số dòng tùy biến trong excel bằng macro VB

Chèn số dòng tùy biến trong excel bằng macro VB

Các ứng dụng MS Office được thiết kế rất thông minh và tôi không nói điều này chỉ vì họ thực hiện công việc của tôi vô cùng dễ dàng. Tôi đang nói điều đó vì thật sự của nó. Một vài ngày sau, chúng tôi đã làm một bài về cách chèn video YouTube trong Office 2013 và lưu ý rằng tùy chọn đã vắng mặt trong MS Excel đơn giản chỉ vì nó không cần thiết đó. Đây là loại trí thông minh của tôi đang nói về; hiểu biết những tính năng nào là cần thiết trong một loại hình cụ thể của ứng dụng. Nó đảm bảo không có gì không thích hợp làm cho nó thành việc chào bán chính thức. Điều đó nói rằng, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng nơi Excel cho phép bạn chèn nhiều hàng hơn trong một bảng tính, nó không cho phép bạn chọn số hàng bạn muốn thêm vào. Bạn có quanh công việc khác cho việc này giống như lựa chọn số hàng bạn muốn thêm từ những cái hiện có và sau đó sử dụng các chức năng chèn. Hoặc bạn có thể lặp lại các bước liên tiếp chèn càng nhiều hàng như bạn muốn. Nó là lặp đi lặp lại nhưng nếu bạn sẵn sàng dành năm phút, Macro này ít có thể chăm sóc các công việc cho bạn.
Vì điều này đòi hỏi một Macro, bạn sẽ cần phải lưu tập tin của bạn như là một vĩ mô được kích hoạt tập tin Excel. Để làm như vậy, nhấp vào ‘Save as type’ thả xuống trong tiết kiệm như cửa sổ và chọn ‘Enabled Workbook Excel Marco (* xlsm).

Tiếp theo, đó là thời gian để viết các Macro. Tới tab View và nhấp vào Macro để tạo một hình mới. Đặt tên nó là bất cứ điều gì bạn thích và nhấp vào “Create”. Cửa sổ sau đây sẽ tự động mở.

macro_excel

macro_excel

Các ‘con’ và ‘End Sub’ dòng gì liên quan ở đây là. Dòng Sub sẽ chứa tên của macro của bạn trong khi End Sub đánh dấu sự kết thúc của Commnads trong Macro đó. Vì bạn chỉ cần tạo ra nó, có nên không có gì giữa những dòng như trong hình trên. Dán sau giữa hai dòng này.

Dim CurrentSheet As Object

‘ Loop through all selected sheets.
For Each CurrentSheet In ActiveWindow.SelectedSheets
‘ Insert 5 rows at top of each sheet.
CurrentSheet.Range(“a1:a5”).EntireRow.Insert
Next CurrentSheet

 

Mã này sẽ chèn năm hàng từ đầu rất. Nó được tham chiếu trong các mã như A1: A5. Để chỉnh sửa nó cho phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn cần phải chỉnh sửa phạm vi này. Giá trị đầu tiên phục vụ như là một tham chiếu đến nơi các hàng sẽ được chèn vào. Nếu bạn thay đổi nó để A100, các hàng sẽ được chèn vào sau khi chín mươi chín hàng đầu tiên. Sau khi thiết lập các điểm tham chiếu, bạn cần nhập số hàng.

Số hàng được định nghĩa bởi các dãy ô A1: A5. Phạm vi này sẽ chèn 5 hàng. Để tìm đúng phạm vi cho số bạn hàng, ví dụ bạn muốn chèn hàng từ 25 A99, bạn sẽ thêm 25 điểm tham chiếu để nó là A99 và trừ đi một tế bào từ nó. Nghĩa là: A100 + 99-1 = A198. Bạn đang thêm hàng và cột như vậy không chỉ là số lượng sẽ thay đổi và không phải là thư cột. Các vĩ mô cần được cập nhật mỗi khi bạn cần chèn hàng enmass nhưng nó chỉ là một chỉnh sửa nhỏ và nó hoạt động thực sự tốt vì vậy nó là giá trị thời gian.