Biến và Hàm trong Swift – [Lập trình Swift – Phần 2]

BIẾN VÀ HÀM TRONG SWIFT

Swift là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, hiện đại cho macOS, iOS, watchOS và tvOS. Đến với khoá học lập trình iOS cơ bản này, chúng tôi sẽ giúp bạn có một kiến thức vững chắc về Swift. Với bài viết thứ 2 này, ta cùng nhau tìm hiểu biến và hàm trong Swift.

Mục lục bài viết:

1. Cách tạo một Playground trong Xcode

2. Biến và Hằng trong Swift

3. Hàm trong Swift

4. Tổng kết về biến và hàm trong Swift

Biến và hàm trong Swift 0

Swift – Ngôn ngữ lập trình iOS

1. Cách tạo một Playground trong Xcode

Mở đầu bài viết Biến và hàm trong Swift, ta cần tạo một Playground trong Xcode. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực trong bất cứ ai làm quen với ngôn ngữ này.

Tại giao diện của Xcode, nhấn chuột phải vào Folder có tên là tên của Project, Và chọn New File

Tiến hành tạo Playground

Tại đây, chọn Playground để chọn template cho project. Và nhấn Next.

Chọn Playground

Đặt tên và chọn thư mục lưu Playground. Cuối cùng là nhấn Create.

Nhấn Create để tạo Playground

Với việc sử dụng Playground, người dùng sẽ thuận lợi trong quá trình lập trình cũng như phát hiện ra lỗi, mà không cần phải chạy chương trình.

2. Biến và Hằng trong Swift

Biến số (Variable): Là một đối tượng có giá trị bất kỳ, không bắt buộc phải duy nhất có một giá trị(không có giá trị nhất định), biến số là số có thể thay đổi giá trị trong một tình huống có thể thay đổi.

Hằng số (Constant): Ngược lại với khái niệm biến số là một khái niệm hằng số. Hằng số là một số không thể thay đổi trong bất kỳ các tình huống nào đó.

Phân loại theo phạm vi ảnh hướng, ta chia biến số (cũng như hằng số) thành hai dạng: toàn cục và cục bộ. Toàn cục là biến (hay hằng) có thể sử dụng trên toàn bộ tập tin hiện hành. Cục bộ là biến (hay hằng) chỉ được sử dụng trong một phạm vi cụ thể.

3. Hàm trong Swift

Tiếp tục bài viết “Biến và hàm trong Swift”, là phần Hàm (Function) trong Swift. Thì Function được chia làm hai loại:

  • Hàm không trả về giá trị (hàm thủ tục)
  • Hàm trả về giá trị

Ngoài ra, cũng như nhiều loại ngôn ngữ lập trình hiện nay, Function trong Swift cũng hỗ trợ người dùng thêm danh sách tham số khi tạo function.

4. Tổng kết về biến và hàm trong Swift

Swift là ngôn ngữ lập trình trên iOS và vẫn còn khá mới. Thông qua bài viết Biến và hàm trong Swift, hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về ngôn ngữ hiện đại này. Để tổng kết lại những gì đã trình bày, mời các bạn xem video bên dưới:

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết “Biến và hàm trong Swift”!