Đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7

edu.com.vn sẽ hướng dẩn các bạn cách đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7.

đổi tên Latest Articles

Đổi tên Latest Articles

BƯỚC 1:  Vào Menu Giao Diện > Sửa

đổi tên Latest Articles

 

BƯỚC 2: Tìm đến Page-pagebuilder-title.php như trong hình.

Đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7

 

BƯỚC 3:  Cuối cùng chỉ cẩn đổi tên Latest Articles thành Tiếng Việt mà thui! 😀

đổi tên Latest Articles

 

Bên trên là các bước tiến hành đổi tên Latest Articles ở theme Newspaper 7. Rất đơn giản phải không nào!

Chúc các bạn thành công và có một ngày tốt lành! Xin kính chào!