Truy cập nhanh bookmark bằng Fast Bookmark

Truy cập nhanh bookmark bằng Fast Bookmark

Gần đây tôi đã làm sạch lên mess tuyệt vời đó là dấu trang của tôi và tôi đã cố gắng để giữ cho chúng sạch sẽ từ bao giờ. Trong nỗ lực đó, tôi đã thêm nhiều thư mục mới với tên kỳ lạ chỉ vì vậy tôi biết những gì tôi đã liên kết được lưu vào chúng khi tôi nhìn vào các dấu thanh một tháng hoặc lâu từ bây giờ. Vấn đề là, khi tôi lần đầu tiên tổ chức dấu trang của tôi, tôi đã có thể sắp xếp các thư mục theo tên. Người quản lý đánh dấu, và sau đó là thanh dấu trang không tự động các thư mục loại mới bằng cách quy ước tương tự vì vậy tất cả các thư mục mới tôi đã thêm xuất hiện không theo thứ tự. Đây là vấn đề bởi vì tôi không thể dễ dàng tìm thấy các thư mục ngay từ (rất) danh sách dài các thư mục tôi đã tạo ra đó là lý do Bookmark nhanh là mới yêu thích phần mở rộng Chrome của mình. Nó cho phép tôi tìm kiếm một thư mục trong bookmark của tôi và lọc các kết quả như tôi gõ. Như trái ngược với mở danh sách dài các thư mục, tôi có thể tìm kiếm cho họ.

Nhanh Bookmark thêm một nút bên cạnh thanh URL và bạn sẽ phải sử dụng nó thay vì các nút đánh dấu thông thường. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa tiêu đề của đánh dấu bạn đang tiết kiệm (không phải cái gì tôi làm mặc dù tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hối tiếc sau này).

Khi bạn tìm thấy một liên kết để đánh dấu, bấm nút và trong lĩnh vực ‘Folder’ bắt đầu gõ tên của thư mục mà bạn muốn lưu các liên kết đến. Nếu bạn không thể nhớ tên, bạn vẫn có thể tìm kiếm danh sách các từ cùng thả bị chết đuối này. Nhấp vào ‘Gửi’ sau khi bạn đã chọn thư mục và chỉnh sửa tiêu đề.

 

 fast-bookmarks

 

 Fast book mark

 

Tôi một thịt bò với phần mở rộng này là nếu tôi muốn thêm một thư mục mới, một cái gì đó mà tôi cần phải làm theo thời gian, tôi không thể sử dụng phần mở rộng này để làm điều đó. Tôi phải luân phiên giữa việc sử dụng nút đánh dấu mặc định và nút đánh dấu của phần mở rộng theo tình hình.

Nhanh chóng tìm kiếm các thư mục Bookmark đủ nhanh để biện minh cho tên của nó nhưng tôi thất vọng rằng phần mở rộng không cho phép người sử dụng thêm thẻ là tốt. Đó là một vấn đề tôi có với hầu hết các phần mở rộng đánh dấu tức là họ không bao giờ thực sự là một gói hoàn chỉnh. Ngay cả những tính năng đánh dấu mặc định không cho phép bạn thêm các thẻ. Không chỉ có nghĩa là tôi cần thêm một phần mở rộng được cài đặt để làm công việc đó, nhưng cũng có nhiều bước có liên quan khi thêm một bookmark. Mặc dù vậy, nhanh Bookmark là nhận được một vị trí thường xuyên trong trình duyệt của tôi.

Install Fast Bookmark From The Chrome Web Store