Android cơ bản: [Bài 4] Tìm hiểu Intent trong Android

 Tìm hiểu Intent trong Android

    Chào các bạn!!! Hôm nay mình tiếp tục loạt bài về android cơ bản. Bài này chúng ta tìm hiểu về Intent trong Android. Đầu tiên mình muốn nói đến mục đích của Intent là truyền tải thông điệp hoặc dữ liệu trong cùng ứng dụng, giữa ứng dụng này với ứng dụng khác, giữa ứng dụng với hệ thống. Và có thể yêu cầu xử lý đến 1 thành phần được gọi. 

 • Các dạng Intent:
  – Khi khởi tạo Intent thì chỉ rõ đích đến, tức là truyền thông điệp đến địa chỉ chính xác hay còn gọi là tên lớp, thường được dùng để gọi đến các thành phần trong cùng 1 ứng dụng
  – Không chỉ rõ thành phần xử lý. Mà thay vào đó là truyền 1 dữ liệu, hay 1 hành đông, … 
 • Bây giờ mình sẽ ví dụ 2 dạng Intent trên:
 1. Ví dụ về cách gọi 2 activity với nhau thông qua Intent(thuộc dạng intent thứ nhất)
  – Đầu tiên ta tạo project
  – Tiếp theo ta tạo thêm 1 activity và 1 layout mới như hình:
  Capture
  – Trong AndroidMainifest.xml ta khai báo thêm 1 activity mới (activity vừa mới tạo):
  Capture1
  – Giao diện activity_main:
  Capture2
  – Giao diện activity_second: 
  Capture3
  Khi ấn vào button start thì màn hình sẽ chuyển sang activity_second, đồng thời truyền dữ liệu text của textview trong activity_main sang activity_second và hiện lên trên edittext trong activity_second.
  – Bây giờ chúng ta bắt đầu viết code để làm những điều này:
  – Lắng nghe sự kiện khi click vào button start của  màn hình activity_main và viết code trên MainActivity như sau:
  Capture4
  – Viết code để nhận dữ liệu trên activity đích:
  Capture5
  – Sang MainActivity viết code nhận lại dữ liệu mà SecondActivity đã gửi lại, overide hàm onActivityResult và viết:
  Capture6
  – chạy chương trình:
  Capture7
  – Ấn vào nút Start:
  Capture8
  – Nhập chứ back vào editext và nhấn Back:
  Capture9

   

 2. Bài sau mình sẽ ví dụ về dạng 2 của Intent

Code tải tại đây.