Tổng hợp nâng cao về hướng đối tượng

Bài tập sử dụng kiến thức tổng hợp nâng cao về hướng đối tượng

1) Thiết kế  giao diện

2) Interface

3) ArrayList

4) Đa hình

5) Tính hướng đối tượng

Và đây là 1 bài tập demo các chức năng trong lập trình hướng đối tượng.

Bài tập quản lý khách sạn

http://www.mediafire.com/?mn05mtu03wm