[Tips]Bắt buộc mở tối đa cửa sổ làm việc trong Windows Explore

Một trong những tính năng của Windows yêu thích của tôi là quản lý cửa sổ. Cụ thể, tính năng Snap là những gì tôi yêu thích. Windows 10 đã được cải thiện đáng kể nó cho bất cứ ai làm việc với một màn hình lớn. Ứng dụng hiện đại cũng có thể chạy toàn màn hình trên máy tính để bàn. Các tính năng chụp là rất phổ biến mà nó gây ra ghen tị trong OS X sử dụng mặc dù họ có thể không thừa nhận điều đó. Ngoài cách rất rõ ràng và rất tuyệt vời này để quản lý cửa sổ, hệ điều hành cung cấp một vài thiết lập tối nghĩa để quản lý cửa sổ tốt hơn. Nếu bạn “đang tìm kiếm một cách để luôn luôn mở một ứng dụng với một cửa sổ hoàn toàn tối đa, trong khi muốn làm cho các ứng dụng có chọn lọc khác như mở cửa sổ có kích thước và / hoặc giảm thiểu bình thường, có một mẹo đơn giản để nó cho phép bạn Bắt buộc mở tối đa cửa sổ làm việc

quan-ly-cua-so-win-10

quan-ly-cua-so-win-10

Chọn ứng dụng bạn muốn thiết lập để luôn luôn mở cửa sổ như tối đa. Mở thuộc tính của shortcut của ứng dụng. Bạn có thể từ cả hai máy tính để bàn hoặc từ thanh tác vụ tùy theo nơi bạn đã đặt shortcut. Để mở các thuộc tính của một shortcut trên desktop của bạn, nhấp chuột phải vào nó và chọn Properties từ menu ngữ cảnh. Để mở các thuộc tính của shortcut trên thanh tác vụ, nhấp chuột phải vào nó, kích chuột phải vào tên ứng dụng và chọn Properties.

 

Trong tab Shortcut của cửa sổ thuộc tính, tìm kiếm các tùy chọn ‘Run’ mà có một trình đơn thả xuống để chọn tùy chọn từ. Nếu bạn đã không bao giờ giả mạo với nó trước khi, hoặc sử dụng bất kỳ loại ứng dụng tùy chỉnh tình trạng một cửa sổ ứng dụng được khởi chạy trong, nó phải được thiết lập để ‘Normal Window. Các tùy chọn Window bình thường sẽ ghi nhớ kích thước cuối cùng một cửa sổ ứng dụng là khi nó đã được đóng cửa và mở nó trong tình trạng tương tự lần sau khi bạn sử dụng các phím tắt để khởi động nó.

Các Tối đa hóa và Giảm thiểu lựa chọn là tự giải thích; chọn một trong hai để luôn luôn khởi động cửa sổ ứng dụng trong tiểu bang đó. Áp dụng những thay đổi và bạn đang làm tất cả.

window-size-win-10

window-size-win-10

Điều này hoạt động trên cả Windows 7 và Windows 8. Chúng tôi đã thử nó ra trên Windows 10 nhà phát triển xem trước nhưng cho rằng nó là đáng kể lỗi, tùy chọn ‘giảm thiểu’ không làm việc.